حضرت علي اصغر علیه السلام

بگو که یک شبه مردی شدی برای خودتو ایستادی امروز روی پای خودتنشان بده به همه چه قیامتی هستیو باز در پی اثبات ادّعای خودتاز آسمانی گهواره روی خاک بیفتبیفت مثل همه مردها به پای خودتپدر قنوت گرفته تو را برای خداولی هنوز تو مشغول ربنای خودتکه شاید آخر سیر… ادامه مطلب...
بس کن رباب نیمه ای از شب گذشته استدیگر بخواب نیمه ای از شب گذشته استکم خیره شو به نیزه ، علی را نشان ندهگهواره نیست دست خودت را تکان ندهبا دست های بسته مزن چنگ بر رختبا ناخن شکسته مزن چنگ بر رختبس کن رباب حرمله بیدار می شودسهمت… ادامه مطلب...
نفس در قفس سینه تلاطم بکند، کاش که این حرمله یک لحظه تجسم بکند، تیر چه با ساقه‏ ی گندم بکندبر لبم آمده جانم که اگر تیر رها شد ز کمان مقصد او چیست ؟ دهان ؟ یا که عروق شریان ؟ یا که رگان ؟ یا نکند قلب تو… ادامه مطلب...

کانون فرهنگی الزهرا سلام الله علیها

کانون فرهنگی الزهرا سلام الله علیها با هدف توسعه و ترویج فعالیت های فرهنگی در میان نمازگزارن، اعضای پایگاه بسیج و اهالی محله راه اندازی شد و فعالیت های مختلف پایگاه و مسجد در بخش های گوناگون از جمله: قرآن، امور شهدا، امور علمی، تربیت بدنی، اردویی ، سمعی و بصری و ... با یکدیگر تلفیق شده و با هماهنگی و همکاری مسجد و پایگاه بسیج به مورد اجرا گذاشته شده است.
لازم به ذکر است ثمره ارتباط مسجد و پایگاه منجر به اخذ مجوز کانون از بخش کانون های فرهنگی مساجد وزارت ارشاد در سال 88 گردید و هم اکنون نیز به حول و قوه الهی به فعالیت خود ادامه می دهد.