رفتند چه جانسوز و بماندیم چه دلگیر
آن سینه زنان حرمش دسته به دسته

ادامه مطلب...

چه بخواهی چه نخواهی راه ما از کرببلا میگذرد

ادامه مطلب...

- در سالهای تجارت چه وقت بسیارموفق بودی؟

- سال شصت ویک هجری . آن سال بسیاردرکارتجارت سود بردم. روزهایی بود که درکوفه کاغذ بسیار کمیاب و گران شده بود. گویا همه مردم می خواستند نامه بنویسند .

ادامه مطلب...
تشنه روی توام رفع عطش می خواهم      /   گفتم از تشنگی و یاد لبی افتادم
گفتم از تشنگی و از غم اطفال حسین (ع) /   مثل زهرا (س) وسط روضه ز پا افتادم
بعد یک عمر حسین (ع) است فقط ذکر لبم  / چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم
ادامه مطلب...
صفحه1 از5

کانون فرهنگی الزهرا سلام الله علیها

کانون فرهنگی الزهرا سلام الله علیها با هدف توسعه و ترویج فعالیت های فرهنگی در میان نمازگزارن، اعضای پایگاه بسیج و اهالی محله راه اندازی شد و فعالیت های مختلف پایگاه و مسجد در بخش های گوناگون از جمله: قرآن، امور شهدا، امور علمی، تربیت بدنی، اردویی ، سمعی و بصری و ... با یکدیگر تلفیق شده و با هماهنگی و همکاری مسجد و پایگاه بسیج به مورد اجرا گذاشته شده است.
لازم به ذکر است ثمره ارتباط مسجد و پایگاه منجر به اخذ مجوز کانون از بخش کانون های فرهنگی مساجد وزارت ارشاد در سال 88 گردید و هم اکنون نیز به حول و قوه الهی به فعالیت خود ادامه می دهد.