حضرت عباس علیه السلام

شیر سرخ عربستان و وزیر شه خوبان، پسر مظهر یزدان ، که بدی صاحب طبل و علم و بیرق و سیف و حشم و با رقم و با رمق اندر لب او ماه بنی هاشم وعباس علمدار و سپهدار و جهانگیر و جهان بخش و دگر نایب و سقا. شه… ادامه مطلب...
میکند از دل و جان، ورد زبان، غمزده وصّاف حزین، وصف مهین، یکه سوار فرس شیردلی، فارس میدان یلی، زاده‏ی سلطان ولی، حضرت عبّاس علی، ماه بنی هاشم و سقای شهیدان ز وفا، صفدر میدان بلا، شیر صف معرکۀ کرببلا، میر و سپهدار برادر، که شه تشنه لبان را همه… ادامه مطلب...
می زنم دم زعلمدار رشید حرم عشق، شه با کرم عشق، مه محترم عشق ، صفای قدم عشق همان یار که گشته صنم عشق ، چکد از لب او بر لب پیمانه لب عشق ، همان شاه که باشد سر دوشش علم عشق ادامه مطلب...
کنار دل و دست و دریا، اباالفضل!تو را دیده ام بارها؛ یا اباالفضل!تو، از آب، می آمدی، مشک بر دوش ـو من، در تو، غرق تماشا؛ اباالفضل! ادامه مطلب...
صفحه1 از6