آنشب جواد ابن الرضا در تـــب وتــاب بود

آنشب درون حجره مــردی نـــاله می کرد

با ناله اش خون گریـــه بــاغ لاله می کرد

آنشب گـــلی پژمـــرده در دسـت خزان بود

از نیـــش خاری خسته قلــب باغبـــان بود

آنشب دلی از تشنگی در سینـه می سوخت

پروانه را بـال وپـــری از کینـه می سوخت

آنشب جواد ابن الرضا در تـــب وتــاب بود

چون جد مظلومش حسین خشکیده لب بود

از تشنــــگی مـــــرغ دلــش فـــریاد می زد

آتــــــش بـــــه دام ودانـــه صیــــــاد می زد

جاری زجـــام دیـــــده اش خونـــاب می شد

مانـــنــــد شمـعــــی پـــیــــکر او آب می شد

با اشک چشمش باغ دیــن را زنــده می کرد

بـــر گریـــه او همســـــــر او خنـــده می کرد

در نــــوبهاران نخــــل عمرش گشت بی برگ

در نوجوانی همچـــو زهـــرا شد جــوان مرگ

در حـــــال اغمـــا نقش لــب رازی مگو داشت

گوئی بـــه زهــرا مـــادر خود گفتـــگـــو داشت

می گفـــــت آخـــــــر رشتـــه عمـــــرم گســـتند

آنـــانـــکه پــهــــلوی تـــــــو را از در شکستند

ژولیده نیشابوری

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
سجاده

کانون فرهنگی الزهرا سلام الله علیها

وبگاه: www.sajadeh.ir

نظر دادن

کانون فرهنگی الزهرا سلام الله علیها

کانون فرهنگی الزهرا سلام الله علیها با هدف توسعه و ترویج فعالیت های فرهنگی در میان نمازگزارن، اعضای پایگاه بسیج و اهالی محله راه اندازی شد و فعالیت های مختلف پایگاه و مسجد در بخش های گوناگون از جمله: قرآن، امور شهدا، امور علمی، تربیت بدنی، اردویی ، سمعی و بصری و ... با یکدیگر تلفیق شده و با هماهنگی و همکاری مسجد و پایگاه بسیج به مورد اجرا گذاشته شده است.
لازم به ذکر است ثمره ارتباط مسجد و پایگاه منجر به اخذ مجوز کانون از بخش کانون های فرهنگی مساجد وزارت ارشاد در سال 88 گردید و هم اکنون نیز به حول و قوه الهی به فعالیت خود ادامه می دهد.